Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ

Wybory europejskie – tak jak wszelkie wybory – przesądzają o przyszłości.

Parlament Europejski podejmuje istotne decyzje: jak rozwijać gospodarkę, jak ograniczyć zużycie energii, jak zapewnić bezpieczeństwo żywności. Oddając głos, wybierasz, kto będzie podejmować te decyzje i czy będą one kształtować świat, w jakim chcesz żyć. Jeżeli nie głosujesz, nie masz nic do powiedzenia.

Świat stoi przed wieloma wyzwaniami, od migracji po zmianę klimatu. Gdy jednak do problemów podchodzi się wspólnie, łatwiej znaleźć rozwiązania. Nasza Unia przoduje w dziedzinie innowacji i inwestycji, których potrzebujemy na przykład do tego, by powstrzymać zmianę klimatu. Działa też na rzecz ochrony naszego stylu życia i naszej prywatności. Twój głos daje jej potrzebną do tego siłę.

Wszędzie wokół widzimy, jak niezweryfikowane „prawdy” mogą zmienić różnorodność w podział i jak krucha może być demokracja. Nasza Unia opiera się na wspólnym poszanowaniu praw podstawowych i zasad demokratycznych. Głosując, opowiadasz się za tymi prawami, dla siebie i dla innych.
Powrót do początku